Meliskerke 20-10-'21 Tekst gemeente Veere 15-10-2021 Het college stelt de raad voor de verschillende diftar tarieven vast te stellen en voor een aantal situaties een regeling te treffen. Het voorstel staat geagendeerd voor behandeling in de commissie MO op 19 oktober en de raad van 10 november. Start diftar Op 1 januari 2022 gaan we over op diftar (tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing). U betaalt niet langer één vast bedrag. De afvalstofheffing bestaat bij diftar namelijk uit een lager vast basisbedrag en daarnaast per keer dat u de grijze restafvalcontainer uw aanbiedt. De eerst 6 aanbiedingen worden niet apart in rekening gebracht en zijn opgenomen in het vaste tarief. Pas bij de 7e aanbieding gaat u een bedrag betalen per aanbieding. Het voorstel is om € 6,50 per aanbieding in rekening te brengen. Als u bent aangewezen op een (ondergrondse) verzamelcontainer blijft u alleen een vast tarief betalen. Dat verandert niet. Regeling voor luiers en incontinentiemateriaal Huishoudens met kinderen tot drie jaar kunnen een pas aanvragen waarmee ze luiers kunnen aanbieden in een ondergrondse restafvalcontainer. Deze regeling is er ook voor huishoudens met incontinentiemateriaal. Onder luiers en incontinentiemateriaal vallen babyluiers, billendoekjes en incontinentieafval. Ook vrijwilligers die zwerfafval ophalen komen hiervoor in aanmerking. Afvalkrant Begin december ontvangt u een afvalkrant. In deze krant wordt verder uitleg gegeven waarom diftar wordt ingevoerd en wat u kunt doen om uw afval beter te scheiden. Ook wordt er verder uitleg gegeven wie er in aanmerking komt voor een regeling en hoe dit kan worden aangevraagd.

Lees meer...

Meliskerke 01-10-'21 Maandag 4 oktober start aannemingsbedrijf Jac. Ton/aannemingsbedrijf De Voogd Grijpskerke in opdracht van de gemeente Veere en DNWG met de aanleg van een middengeleider op de Mariekerkseweg in Grijpskerke. Deze werkzaaheden is nét voor Grijpskerke en op de route Meliskerke richting N57.  Lees hieronder welke werkzaamheden de aannemer uitvoert en welke planning er van toepassing is op dit werk. Werkzaamheden Het werk wordt in 3 fases uitgevoerd. 1. Fase 1 is het aanleggen van een dam in de sloot naast de Mariekerkseweg t.b.v. verbreding van het werkgebied. (uitvoering Jac Ton) 2. Fase 2 is het verleggen van de kabels en leidingen. (uitvoering De Voogd) 3. Fase 3 is het aanleggen van de middengeleider. (uitvoering Jac Ton) Planning · Fase 1: uitvoering op maandag 4 oktober 2021. (maximaal halve rijbaan afzetting) · Fase 2: uitvoering vanaf dinsdag 5 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021. (maximaal halve rijbaan afzetting) · Fase 3: uitvoering start op 1 november en duurt tot 26 november 2021. (gehele rijbaan afgesloten) Verkeer en bereikbaarheid Tijdens fase 1 en 2 wordt er maximaal met een halve rijbaan afzetting gewerkt. Het fietspad blijft altijd bruikbaar. Tijdens fase 3 is de gehele rijbaan afgesloten. De in bijlage zittende omleiding is dan geplaatst door Vevon. Het fietspad blijft altijd bruikbaar. Wat is de reden van de werkzaamheden? Met de dorpsraad van Grijpskerke maakten we afspraken over de verkeersveiligheid op de doorgaande routes van Grijpskerke. De maatregel op de Mariekerkseweg is een van deze afspraken om de verkeersveiligheid op de route te verbeteren. Wat gaan we doen? Ter hoogte van de bebouwde komgrens gaan we een middeneiland aanbrengen, waar het verkeer omheen gaat. In de bijlage ziet u een schets van de maatregel. In het middeneiland is ruimte voor groen en voor een lichtmast. De rijbanen voeren we uit in een asfaltverharding. Voor deze oplossing is een omlegging van een deel van de kabels en leidingen noodzakelijk en gaan we een gedeelte van de sloot voorzien van een dam met duiker.

Lees meer...

Meliskerke 19-10-'21 De dorpsraad Meliskerke zoekt vrouwen en mannen, jong en oud die mee willen denken over de toekomst van Meliskerke. De bedoeling is om met elkaar en met de gemeente te praten over hoe Meliskerke er over 25 jaar uit ziet. Voor 1 juli 2022 moet door de gemeenteraad de Omgevingsvisie Veere 2047 worden vastgesteld. Ook nu weer vindt overleg met bewoners plaats. De dorpsraad wil daarom graag in contact komen met inwoners van Meliskerke. Door de gemeenteraad Veere is in september de hoofdlijn vastgesteld voor de Omgevingsvisie Veere 2047. Deze hoofdlijn is opgesteld nadat in de maanden daarvoor in alle kernen bijeenkomsten zijn geweest met bewoners van die kernen. Ook in Meliskerke is zo’n bijeenkomst geweest. Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Foto ©Meliskerke.info Onderwerpen die aan de orde worden gesteld zijn: - Aantrekkelijk Meliskerke (kwaliteit van de leefomgeving, cultuur(historie)) - Leefbaar Meliskerke (wonen, leven, werken, sociale verbinding) - Ondernemend Meliskerke (vitale economie, recreatie& toerisme) - Gezond Meliskerke (inclusief, toegankelijk, sport & bewegen, milieu) - Bereikbaar Meliskerke ( mobiliteit, verkeer, parkeren, toegankelijkheid) - Natuurlijk Meliskerke (landschap, natuur, biodiversiteit) - Duurzaam Meliskerke ( energieneutraal en circulaire economie) - Klimaatbestendig Meliskerke ( bodem- en watersysteem, hittestress, zoetwater, waterveiligheid). Foto ©Meliskerke.info De ambitie van de gemeente is een aantrekkelijke en gezonde woon- en leefomgeving met een vitale samenleving en economie. De hoofdlijn is te lezen op https://www.veere.nl/omgevingsvisie Misschien allemaal niet de makkelijkste onderwerpen, maar wel onderwerpen waar we in de komende 25 jaar direct of indirect mee te maken krijgen. De uitkomsten zouden tevens een basis kunnen zijn voor een nieuw dorpsplan oftewel Dorpsplan Meliskerke 2.0. Het Dorpsplan Meliskerke 2017-2022 is namelijk zo goed als uitgevoerd. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: Peter Gillissen, voorzitter dorpsraad Meliskerke emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloak7cc16548d98f57ad9305626d0bc90680').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7cc16548d98f57ad9305626d0bc90680 = 'p.gillissen50' + '@'; addy7cc16548d98f57ad9305626d0bc90680 = addy7cc16548d98f57ad9305626d0bc90680 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text7cc16548d98f57ad9305626d0bc90680 = 'p.gillissen50' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak7cc16548d98f57ad9305626d0bc90680').innerHTML += ''+addy_text7cc16548d98f57ad9305626d0bc90680+''; mobiel: 0615288074

Lees meer...
Copyright dorpsraad Meliskerke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Privacy - Disclaimer
Website: Elloro