Privacyverklaring:

Stichting Dorpsraad Meliskerke                                                               www.meliskerke.info
Mariekerke 26                                                                                             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
4365 NL Meliskerke                                                                                    KvK Middelburg nr. 22047846

PRIVACYPROTOCOL
E-mailcontactenlijsten: doel en gebruik.

De secretaris van Stichting Dorpsraad Meliskerke heeft in zijn/haar e-mailcontactenlijst van het
account Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. de volgende gegevens van contactpersonen opgeslagen:
voornaam en/of voorletters, achternaam, e-mailadres en indien van toepassing de naam van het
bedrijf of de organisatie waarvoor deze persoon werkzaam is.

Het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en worden gebruikt is het mailen over onderwerpen
passend bij de statutaire doelstelling van de Stichting Dorpsraad Meliskerke, namelijk het bevorderen
van de leefbaarheid in Meliskerke, het behartigen van belangen van de inwoners van Meliskerke, het
signaleren van behoeften en wensen van de inwoners van Meliskerke en het geven van (on)gevraagd
advies aan het college van burgemeester en wethouders.

De penningmeester van Stichting Dorpsraad Meliskerke heeft in zijn/haar e-mailcontactenlijst van het
account Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. in het geval van natuurlijke personen de volgende gegevens
opgeslagen: voornaam en/of voorletters, achternaam, e-mailadres en het bedrijf of de organisatie
waar deze persoon werkzaam is.
Het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en worden gebruikt is het mailen van facturen en
advertentie-overeenkomsten en alle andere communicatie over zaken die de financi├źn van de
dorpsraad Meliskerke betreffen.

Het verzenden van e-mails naar meerdere personen gebeurt altijd zodanig dat de e-mailadressen
geheim blijven voor alle ontvangers (adressen in BCC: Blind Carbon Copy).
Toevoegen van een e-mailadres van een persoon gebeurt alleen als de persoon zelf daarom vraagt of
na toestemming door de persoon zelf. Dit kan zowel per mail als mondeling bij een van de
bestuursleden. Bij ieder nieuw contact registreren we hoe of naar aanleiding waarvan dit contact tot
stand gekomen is.
Wijzigen of het verwijderen van een e-mailadres wordt alleen gedaan op verzoek van de persoon zelf.
Dit kan zowel per mail als mondeling bij een van de bestuursleden.

Website (https://meliskerke.info): veiligheid, bewaren persoonsgegevens, datalekken.
Op de website van de dorpsraad Meliskerke is een SSL-certificaat geïnstalleerd.
De e-mailcontactenlijst van de accounts Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden bewaard in de cloud op de server van SSD Hosting.
Wanneer een datalek wordt ontdekt wordt dit meteen door het bestuur van Stichting Dorpsraad
Meliskerke gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De volgende gegevens van bestuursleden staan op de website onder het tabblad dorpsraad/bestuur:
naam, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast is het mogelijk adres en pasfoto te plaatsen. Dit
laatste bepaalt ieder bestuurslid voor zichzelf.

M. Seijner, secretaris Dorpsraad Meliskerke, 16 juni 2018.

Copyright dorpsraad Meliskerke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Privacy - Disclaimer
Website: Elloro