Inleiding

De proef in Meliskerke is voorbij. De proef is gestart op 20 juli 2018 en is beëindigd eind april 2019. In 2018 hebben 6 inzamelronden van 1 keer per 4 weken plaatsgevonden en in 2019 zijn de restafvalcontainers 4 keer geleegd. Dit is in totaal 40 weken. Bij de vergelijking van de hoeveelheden afval in de proefperiode is uitgegaan van 40 weken in dezelfde periode van het jaar ervoor.

In deze notitie staan de resultaten van de proefperiode. 

Inzamelcijfers na afloop van de proefperiode

De inzamelcijfers van de proefperiode zijn omgerekend naar een jaar om de cijfers te kunnen vergelijken met gemeente Veere uit 2016.
Omgerekend naar een heel jaar is de hoeveelheid restafval afgenomen van 130 kg per inwoner per jaar naar 101 kg.
In de proefperiode is door de inwoners van Meliskerke 32 ton minder restafval aangeboden dan vergelijkbaar met de periode voorafgaand aan de proef.

Resulaat proef restafval
Kanttekeningen:
- Restafval voorafgaand aan de proef is vastgesteld aan de hand van 3 inzamelronden vanaf 1 juni 2018 toen de adressen uit Mariekerke aan de inzamelroute  van Meliskerke zijn toegevoegd. 
- Gft-afval is niet goed vergelijkbaar. De inzamelcijfers om de hoeveelheid voorafgaand aan de proef te berekenen zijn niet representatief voor gft-afval. De duur  van de proef is te kort om een betrouwbaar beeld te krijgen. De seizoenen en het weer (droog, warm versus nat) hebben hierop te veel invloed. 
- Pd-afval laat een forse stijging zien. Uit het bewonersonderzoek blijkt dat het overgrote merendeel van de respondenten het pd-afval daadwerkelijk in  Meliskerke in de ondergrondse container gooit. Iets meer dan 10% brengt het (ook) elders of gooit geen pd-afval weg. 
- Papier wordt door de Zendingscommissie Gereformeerde Gemeente Meliskerke en de P.K.N. Biggekerke/ Meliskerke in één keer ingezameld in Meliskerke en  Zoutelande. Meliskerke wordt niet apart bijgehouden. Daardoor is niet te herleiden wat de invloed van de proef is op de hoeveelheid aangeboden papier in  Meliskerke.
- De hoeveelheid glas is vergeleken voor de gehele proefperiode met de vergelijkbare periode een jaar daarvoor. Daaruit blijkt dat de hoeveelheid glas is  gestegen met 2,5 kg per inwoner omgerekend naar een jaar.
- De afname van de hoeveelheid restafval is niet één op één terug te vinden in een extra aanbod van herbruikbare afvalsoorten.
De oorzaak daarvan kan zijn: 
o wegbrengen van (gesorteerd) afval naar de milieustraat
o meenemen van (rest)afval naar het werk of naar familie elders (in gemeente Veere)
o spullen die eerst terecht kwamen in de grijze container, verkopen via marktplaats of wegbrengen naar de kringloop ed.

Bewoners enquête

De vragenlijst is toegestuurd naar 526 huishoudens in Meliskerke en Mariekerke. 347 huishoudens hebben de vragenlijst via de post of digitaal ingevuld.
Dat is een score van 66% en dit is een heel mooie score.
Inwoners (die de vragenlijst invulden) geven de inzameling van restafval tijdens de proefperiode gemiddeld het rapportcijfer 6,1.
Zo’n 36% geeft een onvoldoende, terwijl 39% een 8 of hoger geeft.
De situatie voor de proefperiode (inzameling restafval 1 keer per 2 weken) krijgt het rapportcijfer 8,0.
Hier geeft 73% een 8 of hoger en slechts 8% een onvoldoende.
Iets meer dan de helft van de inwoners (55%) is tevreden over de inzameling van het restafval 1 keer per 4 weken.
De inwoners die ‘anders’ hebben aangevinkt, noemen met name dat de frequentie in de zomermaanden te laag is vanwege stankoverlast en ongedierte.

Andere afvalproeven in gemeente Veere

In gemeente Veere zijn meerdere afvalproeven, dat zijn de volgende:
- inzameling oud papier in een minicontainer in Gapinge;
- eens per 4 weken ophalen restafval in Meliskerke;
- belonen bij minder aanbiedingen minicontainer restafval in Oostkapelle;
- inzamelen gft op zomerwoningterrein en beperken aantal aanbiedingen restafval op Joossesweg;
- brengvoorziening oud papier op zomerwoningterrein Kustlicht in Zoutelande.

Afval Apart   Gemeente Veere   Afval Apart

Copyright dorpsraad Meliskerke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Privacy - Disclaimer
Website: Elloro