Sponsoren   Sleutelservice Meliskerke Corn. Jaspersesstraat 11 4365 BA Meliskerke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloakfe88112c55f5c3af2348b7dc75f1f663').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfe88112c55f5c3af2348b7dc75f1f663 = 'm_hofman' + '@'; addyfe88112c55f5c3af2348b7dc75f1f663 = addyfe88112c55f5c3af2348b7dc75f1f663 + 'hetnet' + '.' + 'nl'; var addy_textfe88112c55f5c3af2348b7dc75f1f663 = 'm_hofman' + '@' + 'hetnet' + '.' + 'nl';document.getElementById('cloakfe88112c55f5c3af2348b7dc75f1f663').innerHTML += ''+addy_textfe88112c55f5c3af2348b7dc75f1f663+''; Koppejan Schilderwerken Dorpstraat 6 4365 BK Meliskerke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloakb4147c91890fd8c71f6dff604044da46').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb4147c91890fd8c71f6dff604044da46 = 'info' + '@'; addyb4147c91890fd8c71f6dff604044da46 = addyb4147c91890fd8c71f6dff604044da46 + 'koppejanschilderwerken' + '.' + 'nl'; var addy_textb4147c91890fd8c71f6dff604044da46 = 'info' + '@' + 'koppejanschilderwerken' + '.' + 'nl';document.getElementById('cloakb4147c91890fd8c71f6dff604044da46').innerHTML += ''+addy_textb4147c91890fd8c71f6dff604044da46+''; Bouw- en klussenbedrijf Adrie Sinke Jan Vaderstraat 53 4365 BH Meliskerke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloak2f2bc7087376e2442443d3b5b095170e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2f2bc7087376e2442443d3b5b095170e = 'info' + '@'; addy2f2bc7087376e2442443d3b5b095170e = addy2f2bc7087376e2442443d3b5b095170e + 'adriesinke' + '.' + 'nl'; var addy_text2f2bc7087376e2442443d3b5b095170e = 'info' + '@' + 'adriesinke' + '.' + 'nl';document.getElementById('cloak2f2bc7087376e2442443d3b5b095170e').innerHTML += ''+addy_text2f2bc7087376e2442443d3b5b095170e+'';

Lees meer...

Privacyverklaring: Stichting Dorpsraad Meliskerke                                                               www.meliskerke.info Mariekerke 26                                                                                             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloak8c7863b166d0743e2eb26a5fb422bf67').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8c7863b166d0743e2eb26a5fb422bf67 = 'dorpsraad' + '@'; addy8c7863b166d0743e2eb26a5fb422bf67 = addy8c7863b166d0743e2eb26a5fb422bf67 + 'meliskerke' + '.' + 'info'; var addy_text8c7863b166d0743e2eb26a5fb422bf67 = 'dorpsraad' + '@' + 'meliskerke' + '.' + 'info';document.getElementById('cloak8c7863b166d0743e2eb26a5fb422bf67').innerHTML += ''+addy_text8c7863b166d0743e2eb26a5fb422bf67+''; 4365 NL Meliskerke                                                                                    KvK Middelburg nr. 22047846 PRIVACYPROTOCOL E-mailcontactenlijsten: doel en gebruik. De secretaris van Stichting Dorpsraad Meliskerke heeft in zijn/haar e-mailcontactenlijst van het account Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloak501df9de2f933802002997b1527cf37b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy501df9de2f933802002997b1527cf37b = 'dorpsraad' + '@'; addy501df9de2f933802002997b1527cf37b = addy501df9de2f933802002997b1527cf37b + 'meliskerke' + '.' + 'info'; var addy_text501df9de2f933802002997b1527cf37b = 'dorpsraad' + '@' + 'meliskerke' + '.' + 'info';document.getElementById('cloak501df9de2f933802002997b1527cf37b').innerHTML += ''+addy_text501df9de2f933802002997b1527cf37b+''; de volgende gegevens van contactpersonen opgeslagen: voornaam en/of voorletters, achternaam, e-mailadres en indien van toepassing de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor deze persoon werkzaam is. Het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en worden gebruikt is het mailen over onderwerpen passend bij de statutaire doelstelling van de Stichting Dorpsraad Meliskerke, namelijk het bevorderen van de leefbaarheid in Meliskerke, het behartigen van belangen van de inwoners van Meliskerke, het signaleren van behoeften en wensen van de inwoners van Meliskerke en het geven van (on)gevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. De penningmeester van Stichting Dorpsraad Meliskerke heeft in zijn/haar e-mailcontactenlijst van het account Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloak3aa27994b9b475c9a9886336db395239').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3aa27994b9b475c9a9886336db395239 = 'penningmeester' + '@'; addy3aa27994b9b475c9a9886336db395239 = addy3aa27994b9b475c9a9886336db395239 + 'meliskerke' + '.' + 'nl'; var addy_text3aa27994b9b475c9a9886336db395239 = 'penningmeester' + '@' + 'meliskerke' + '.' + 'nl';document.getElementById('cloak3aa27994b9b475c9a9886336db395239').innerHTML += ''+addy_text3aa27994b9b475c9a9886336db395239+''; in het geval van natuurlijke personen de volgende gegevens opgeslagen: voornaam en/of voorletters, achternaam, e-mailadres en het bedrijf of de organisatie waar deze persoon werkzaam is. Het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en worden gebruikt is het mailen van facturen en advertentie-overeenkomsten en alle andere communicatie over zaken die de financiën van de dorpsraad Meliskerke betreffen. Het verzenden van e-mails naar meerdere personen gebeurt altijd zodanig dat de e-mailadressen geheim blijven voor alle ontvangers (adressen in BCC: Blind Carbon Copy). Toevoegen van een e-mailadres van een persoon gebeurt alleen als de persoon zelf daarom vraagt of na toestemming door de persoon zelf. Dit kan zowel per mail als mondeling bij een van de bestuursleden. Bij ieder nieuw contact registreren we hoe of naar aanleiding waarvan dit contact tot stand gekomen is. Wijzigen of het verwijderen van een e-mailadres wordt alleen gedaan op verzoek van de persoon zelf. Dit kan zowel per mail als mondeling bij een van de bestuursleden. Website (https://meliskerke.info): veiligheid, bewaren persoonsgegevens, datalekken. Op de website van de dorpsraad Meliskerke is een SSL-certificaat geïnstalleerd. De e-mailcontactenlijst van de accounts Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloak9031d869f419d846e2f7acee16981021').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9031d869f419d846e2f7acee16981021 = 'dorpsraad' + '@'; addy9031d869f419d846e2f7acee16981021 = addy9031d869f419d846e2f7acee16981021 + 'meliskerke' + '.' + 'info'; var addy_text9031d869f419d846e2f7acee16981021 = 'dorpsraad' + '@' + 'meliskerke' + '.' + 'info';document.getElementById('cloak9031d869f419d846e2f7acee16981021').innerHTML += ''+addy_text9031d869f419d846e2f7acee16981021+''; en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloak3689b60a7178a43742ad8fcbfaf33501').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3689b60a7178a43742ad8fcbfaf33501 = 'penningmeester' + '@'; addy3689b60a7178a43742ad8fcbfaf33501 = addy3689b60a7178a43742ad8fcbfaf33501 + 'meliskerke' + '.' + 'info'; var addy_text3689b60a7178a43742ad8fcbfaf33501 = 'penningmeester' + '@' + 'meliskerke' + '.' + 'info';document.getElementById('cloak3689b60a7178a43742ad8fcbfaf33501').innerHTML += ''+addy_text3689b60a7178a43742ad8fcbfaf33501+''; worden bewaard in de cloud op de server van SSD Hosting. Wanneer een datalek wordt ontdekt wordt dit meteen door het bestuur van Stichting Dorpsraad Meliskerke gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De volgende gegevens van bestuursleden staan op de website onder het tabblad dorpsraad/bestuur: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast is het mogelijk adres en pasfoto te plaatsen. Dit laatste bepaalt ieder bestuurslid voor zichzelf. M. Seijner, secretaris Dorpsraad Meliskerke, 16 juni 2018.

Lees meer...

Jeugdherinneringen Jaap Matthijsse – deel 2 De kerk, toren en zondagsschool. Omstreeks 1959/1960 werden kerk en toren helemaal gerestaureerd. Wel bleef de toren scheef staan. Grote jongens klommen ’s avonds op de steigers. De plaatselijke politieagent kon dat beslist niet waarderen maar voor de kleine jeugd was het een zeer spannende gebeurtenis. Na de restauratie werd gelijk een zondagsschool opgericht. Die werd door veel kinderen bezocht en zodoende kwam ik ook in de Hervormde kerk, terwijl ik zelf van een ander kerkgenootschap lid was. De kerstvieringen op de zondagsschool waren een echte happening inclusief een grote mooi versierde kerstboom. De leidsters waren: mevrouw De Regt, mevrouw (Mina) Stroo - Bommeljé en door de grote toeloop ook nog Leida Cevaal, later Spruijt - Cevaal. Brandweeroefening. Aan de rand van het toenmalige dorp voorbij de slagerij lag een zwaar en groot putdeksel. Daaronder was een grote waterberging. Vermoedelijk de regenbak van de toren en kerk. Daar kon in droge tijden drinkwater worden geput in de tijd dat Meliskerke nog niet was aangesloten op het drinkwater- leidingnet. Toen na 1960 iedereen op het dorp was aangesloten op het waterleidingnet werd het water - indien nodig - gebruikt als bluswater. Er was gelukkig nooit brand maar er werd wel geoefend. Dan ging de put open, werden slangen gelegd en wanneer het brandspuitmotortje wilde starten kwam er water. Er werd dan gespoten op een weiland in de dorpskern en wanneer je maar vervelend genoeg deed werd er ook op jouw gespoten. Een feestje op zich. Ons Huis. Tussen het gemeentehuis en de winkel van Kamerling was een kort steegje wat eindigde in de achterom poort van Kamerling en de deuren van het portaaltje van het verenigingsgebouw Ons Huis. Ons Huis was tot begin 1920 – het eind van de schoolstrijd - in gebruik als openbare lagere school. Daarna kwam op Meliskerke een christelijke school aan de Dorpsstraat. De gemeente maakte er een toen een verenigingsgebouw van. In mijn eerste schooljaar – 1959 - zaten we wegens renovatie van de school aan de Dorpstraat met drie klassen op het podium. Dit was van de grote zaal afgescheiden met grote deuren gemaakt van hardboard geschilderd in de kleuren groen en crème . In de grote zaal was toen een soort kooklokaal gemaakt voor de meisjes van de VGLO. Wanneer er een bruiloft was in de grote zaal werd alles aan de kant geschoven. De lessen konden gewoon doorgaan omdat de gasten pas na schooltijd arriveerden voor het grote feest. Het gebouw was in niet meer zo’n goede staat. De toiletten stonden steeds blank. De verwarming bestond uit twee grote hoge kolenkachels. Toen mij oudste zus trouwde en daar haar bruiloftsfeest hield, sprongen de gasten dwars door de vloer. Feestje... en lachen natuurlijk. Niet lang daarna is het oude gebouw in 1966 gesloopt in verband met uitbreiding van het gemeentehuis wegens de gemeentelijke herindeling. De exploitatie van het verenigingsgebouw werd door de gemeente geregeld. Bart en Mina Stroo waren de vaste beheerders en bij een bruiloft of vergadering verzorgden zij op verzoek de catering. Hun vaste hulpen in die tijd waren Aarnout en Kee Janse - Verstrate. Tevens verzorgden Aarnout en Kee uitvaarten. Ik heb trouwens nog nooit zo’n klein keukentje gezien. De beheerders zetten gewoon wat tafels in de zaal en verzorgden zo de koffie, thee en broodmaaltijden. Koffie uit een enorm grote koffiepot. Daarvan staan nog foto’s in de boekjes van Piet Davidse. Ook op de film uit 1966 staat Mina met die koffiepot in het gemeentehuis. Soms vonden er in mijn beleving op het dorp grote evenementen plaats. Begin 1960 was er een soort beurs waarop de dorpsmiddenstanders goed waren vertegenwoordigd met hun producten. Minderhoud met elektrische huishoudelijke apparaten zoals radio’s, wasmachines en kachels. Spruijt met fietsen en huishoudelijke artikelen. Beide winkels bestaan al lang niet meer. Maar Joosse was ook toen al aanwezig. Met textiel en iets heel nieuws. Dat heette vloerbedekking. Weg met de losse kleden. Ook Meliskerke werd zo opgestuwd in de vaart der volkeren. Dorpsplein, november 1956. Foto Beeldbank Zeeland ZB Pietje van Siemen. Eén van de bewoners van ’t Durp was Pietje van Siemen. Eigenlijk heette ze mevrouw Pieternella van Keulen. Het was een echte BM-er. (Bekende Meliskerkse). In één van de kleine huisjes tegenover de toren woonde zij samen met haar man Simon. Ze was goed op de hoogte van het wel en wee van Meliskerke. In haar werkzame leven was ze baakster (vroedvrouw) geweest. Zo wist ze heel goed wat er om ging op het dorpje. Ook bakte ze de lekkerste spekjes (babbelaars) die ik ooit heb gegeten en ieder die aanbelde of langskwam werd getrakteerd. Haar man Simon is beschreven door Piet Davidse in meerdere van zijn boekjes. Door haar man werd zij steevast “Pietje m’n duufje” genoemd. Ze was maar klein van stuk. De Loods. Naast het café van Jongepier woonde aan het begin van de Noordstraat de aannemer Piet Harpe. Tussen het café en het woonhuis was een soort pakhuisje met steiger- en bouwmateriaal. Nu is de snackbar van “bij Boone” daar gevestigd. In de tijd die ik beschrijf stond één van de dubbele deurtjes altijd open en kon iedereen daar naar binnen. Daar maakte de jeugd dankbaar gebruik van. Tegenwoordig zou zoiets een hangplaats genoemd worden. Een ijsje gekocht bij Boone at je daar op en niet alleen ijs. Een afval bak was er niet dus iedereen gooide alles op de grond. Een was een enorme bende. Je eerste sigaret werd daar dikwijls opgestoken en vele andere zaken die thuis niet gezien mochten worden passeerden daar zoals het afsteken van vuurwerk. Wanneer het echt te erg werd kwam baas Harpe en sloot hij gewoon het deurtje. Klaar! Er was ook een laddertje naar de zolder. Bij prille verkeringen werd soms naar die zolder uitgeweken en... het laddertje opgetrokken. Geen pottenkijkers dus. Ja, ook dit was Meliskerke anno 1960. februari 2018

Lees meer...
Copyright dorpsraad Meliskerke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Privacy - Disclaimer
Website: Elloro