Meliskerke 23-05-'24

Oplossingen voor verkeersoverlast richting kust: randwegen, via Vlissingen of veel meer fietsen
Het toeristische verkeer naar de Walcherse kust zoveel mogelijk via Vlissingen en een nieuw aan te leggen randweg bij Meliskerke laten rijden. Of randwegen bij Grijpskerke, Aagtekerke en Domburg aanleggen om de overlast van dat verkeer in de dorpen te beperken.

Tekst Emile Calon PZC 17-05-24

De verkeersoverlast aanpakken. Dat is een van de grote opgaven voor het Veerse gemeentebestuur. Veel inwoners willen dat daar iets aan gedaan wordt. Want ze zien dat met de groei van het toerisme het steeds drukker wordt waardoor de leefbaarheid onder druk staat.

Om iets aan dat probleem te doen zette de gemeente inwoners en ondernemers bij elkaar om samen met ambtenaren en verkeersdeskundigen oplossingen aan te dragen. Daarnaast kan iedereen via een speciale site, doemee.veere.nl, ook ideeën spuien. Wethouder Ruud van Houten (VVD, verkeer): ,,Tot nu toe hebben zo’n 130 mensen die mogelijkheid benut.” Dat aanleveren van ideeën gebeurt ook tijdens straatinterviews. ,,Mensen nemen er echt de tijd voor ons te woord te staan. Ze zijn blij dat we hen benaderen.”

De bijeenkomsten, de site en de interviews hebben tal van ideeën opgeleverd die zijn gebundeld in vier scenario’s. Met nadruk zegt de wethouder dat nog niets vast staat. ,,Ze zijn een middel om met elkaar verder in gesprek te kunnen gaan, als ‘praatplaat’ en om voor- en nadelen van verschillende alternatieven scherper in beeld te krijgen.” Bij het opstellen is namelijk niet gekeken naar kosten, juridische beperkingen en andere drempels.

Gemeente Veere Aagtekerke
In de verschillende scenario’s krijgt Aagtekerke een randweg. In het ene
komt die aan de westkant te liggen, in het andere aan de oostkant. 
Foto © Dirk-Jan Gjeltema


Snelfietspad
In Scenario 1 wordt vooral ingezet op het stimuleren van het fietsverkeer met onder meer de aanleg van een snelfietspad van Middelburg via Grijpskerke naar Domburg. Daarbij wordt ook gekozen voor hubs ten noorden en zuiden van Serooskerke. Daar kunnen automobilisten overstappen op speciale bussen, strandhoppers, die hen naar de kustplaatsen en het strand brengen.
De wethouder geeft aan dat strandhoppers in alle scenario’s voorkomen. ,,Het is de manier om ervoor te zorgen dat de bezoekers niet met hun auto’s in de dorpen en stadjes komen.” Tegelijkertijd beseft hij dat het een grote uitdaging wordt hen al ver voor hun eindbestemming uit de auto’s te krijgen. ,,Want velen zijn immers gewend om tot onder aan de duinen te rijden.”

Gemeente Veere Bietenrooier
Een bietenrooier rijdt door Grijpskerke, een dorp dat te maken heeft met
verkeersproblemen. 
Foto © Boaz Timmermans


Autoluw
In het tweede scenario wordt gekozen voor autoluwe dorpen en stadjes met randwegen bij Grijpskerke, Aagtekerke, Domburg en Oostkapelle. Of het een haalbaar scenario is, daar laat hij zich niet over uit. ,,Alles ligt nog open.”

Het derde kiest voor een nieuwe route vanaf de noordkant van Serooskerke in de richting van Aagtekerke waar ook een nieuwe randweg wordt aangelegd om dat dorp en Domburg te ontlasten.

In Scenario 4 rijdt het toeristisch verkeer vooral via Vlissingen naar de kust en veel minder via de N57. Dat scenario kan pas realiteit worden als er bij Vlissingen een nieuwe kanaalkruising komt, een aquaduct. Ook wordt in dat plan uitgegaan van een nieuwe randweg aan de westkant van Meliskerke en een doorsteek naar de kust ten oosten van Domburg.
De verschillende scenario’s worden de komende tijd opnieuw voorgelegd aan die groep inwoners en ondernemers om te kijken wat ze ervan vinden en ze eventueel aan te passen. De wethouder geeft aan dat ze mogelijk delen van de verschillende scenario’s gaan combineren. Ook gaan experts van waterschap en provincie nog met Veerse deskundigen kijken wat wel en niet kan. Daar komt uiteindelijk een nieuw scenario uit waarna Van Houten samen met andere wegbeheerders gaat kijken of en wanneer dat uitgevoerd kan worden. ,,En in de tussentijd willen we doen wat mogelijk is om de verkeersoverlast te beperken.”

Copyright dorpsraad Meliskerke - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Privacy - Disclaimer
Website: Elloro